Księżyc

Tylko obserwuj...

To połączenie tego czym jest terapia przez sztukę (arteterapia) oraz tego czym jest sama terapia jako sztuka leczenia, pomocy, rozumienia i bycia z drugim człowiekiem.  Korzystam tu zarówno z różnych dziedzin artystycznych jak i dorobku wielu nurtów terapeutycznych.

O tym jakie wartości, refleksje i aktywności związane z terapią znajduję w sztuce (muzyce, literaturze, malarstwie, filmie). O tym, co mnie fascynuje w różnych nurtach terapeutycznych próbujących pomóc zrozumieć siebie i drugiego człowieka. O samej muzyce, książkach, obrazach, filmach, grach i wielu innych dziedzinach kultury. Czyli o tym, co kocham, co mnie zachwyca, czym żyję, co robię na co dzień.

Kiedy zatrzymujecie się, by popatrzeć na księżyc, góry, morze lub obraz, czy rzeźbę ten „widok pochłania was tak bardzo, że nie myślicie o niczym innym, zapominacie o wszystkich problemach. Czy zauważyliście to u siebie? Mówicie: „Jakież to jest piękne” i przez dwie sekundy, może nawet przez minutę, pogrążacie się w milczeniu. Wspaniałość tego, co zobaczyliście, powoduje, że na krótką chwilę uwalniacie się od swojej małości” (K, 2019, O miłości i samotności, s. 120).

Arteterapia to terapia przez sztukę. Dokładniej jest to rodzaj psychoterapii, gdzie w procesie terapeutycznym wykorzystuje się różne dziedziny artystyczne. Od samego dzieła ważniejszy jest proces tworzenia lub oddziaływania sztuki. O procesie arteterapeutycznym mówimy, wtedy gdy mają miejsce prowadzone przez specjalistę działania związane z  tworzeniem lub kontaktem ze sztuką prowadzące do zmiany, rozwoju lub poprawy kondycji psychicznej. Jeżeli ktoś sam tworzy i korzysta ze sztuki w celu terapeutycznym, to jest to oczywiście wartościowe działanie, natomiast nie jest to arteterapia.

Najtrafniej ujmuje to brytyjska naukowiec i arteterapeutka Andrea Gilroy, która twierdzi, że terapia przez sztukę „pomaga kształtować osobowość, stwarza możliwość ujawnienia stłumionych uczuć, przejmuje nad nimi kontrolę i uwalnia od napięć. Wpływa również na samoocenę i poczucie własnej wartości. Jest sposobem porozumienia z sobą i innymi” (Gilroy za: Linek, 2012, Arteterapia – poznanie i wyrażanie siebie, s.90).